Referentna lista

Partneri u izgradnji

• Elektromonter Instalater, vl. Đuka Safundžić
• Gic Gradnje d.o.o.
• Gradnja Slavonska d.o.o.
• Građenje Rašić d.o.o.
• Hering d.d.
• Integral inženjering d.d.
• Komunalac Davor d.o.o.
• Multigrad d.o.o.
• Stambena Izgradnja d.o.o.
• NEXE d.d.
• Osijek koteks d.d.

• Piramida Brod d.o.o.
• Prijevoz Rašić d.o.o.
• Pružne Građevine d.o.o.
• Stambena izgradnja d.o.o.
• Strabag d.o.o.
• Kamgrad d.o.o.
• TD Komunalac d.o.o.
• Vodoprivreda Nova Gradiška d.d.
• Vukojević gradnja d.o.o.
……………… i mnogi drugi.

Značajniji projekti

Od značajnih objekata na kojima smo surađivali sa stalnim naručiteljima naših proizvoda i usluga u prethodnom razdoblju svakako vrijedi izdvojiti izgradnju:

• Koridor Vc,
• Podvožnjak Osječka ulica Slavonski Brod,
• Rotor Svačićeva/Gupčeva, Rotor Osječka/Glogovica u Slavonskom Brodu,
• Tržnica slavonski Brod,
• Dječji vrtići na području Brodsko posavske županije (DV Davor, Dragalić, Rešetari, itd.),
• Stambeno-poslovne zgrade Brod Tower, Poliklinika Agram, PC Krešimirova 14 (Sber banka), Mesićeva 7 (Poliklinika Ćosić), Zrinska 65, Gupčeva 19 (Tipico Sports Service), Štampareva 6, Cesarčeva 20, itd.,
• Trgovački centri u Slavonskom Brodu i okolici – OBI Sl. Brod, PEVEC Sl. Brod, SUPERNOVA Sl. Brod, COLOSEUM Sl. Brod, MC DONALDS Sl.Brod, SUPERNOVA Požega, EUROSPIN Sl. Brod, itd.,
• Proizvodni pogon Chromos Svjetlost Lužani,
• Rekonstrukcije i održavanje betonskih djelova željezničke infrastrukture (peroni,mostovi,…) i
• Skate park Požega i Slavonski Brod.