Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete proizvodnje je temeljna vrijednosti naše tvrtke. Za sve komponente betona posjedujemo odgovarajuće certifikate te izvještaje o ispitivanju. Birane sirovine, računalna suvremena proizvodnja i stručno osoblje osiguravaju neprestanu kvalitetu završnog proizvoda. Kvalitetu betona redovito ispitujemo u vlastitom certificiranom pogonu. Kontinuiranu kontrolu kvalitete proizvodnje provode i neovisne ovlaštene institucije.

Sukladno navedenom proizvodni pogoni Slavonski Brod i Nova Gradiška posjeduju potvrdu o tvorničkoj kontroli kvalitete proizvodnje izdanu od strane ovlaštene pravne osobe CSS d.o.o.

Potvrde su izdane na osnovu ispitivanja proizvodne sposobnosti tvornice betona i provedenih radnji ocjenjivanja sukladnosti određenih normom HRN EN 206-1:2006 i HRN EN 1188 za sustav ocjenjivanja sukladnosti 2+.

Certifikati o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje